Tunneltryckning

En enkel lösning på ett komplicerat problem

Undermeny

BAB är det ledande svenska specialistföretaget för tunnlar utförda med tryckning. Ett omfattande arbete med att vidareutveckla metoder och utrustning pågår kontinuerligt.

BAB kan erbjuda fyrkantiga och rektangulära tunnlar enligt ett eget koncept med prefabricerade element. Detta innebär att vi kan trycka tunnlar med längder upp till 200 meter från en arbetsschakt som är 6 x 4 meter. Vi kan erbjuda våra prefabricerade tunnelelement från 2000 x 2000, upp till 3000 x 5000 mm utv. mått.

Vid större dimensioner bör man tillverka tunneln på plats, antingen som färdig monolit, eller gjuta tunnelelementen på plats.
Efter att ha utfört ett antal tunnelprojekt där man på traditionellt sätt tryckt hela platsgjutna monoliter övergick BAB till att utföra tunneltryckning baserad på erfarenheter från tryckning av prefabricerade betongrör.

Ett system med ett flexibelt styrhuvud och förtillverkade tunnelelement utarbetades och har efterhand vidareutvecklats.
Vi utför varje år ett antal genompressningar av platsgjutna vägportar. Storleken på dessa är i stort sett obegränsad!

? Metodbeskrivning

Denna metod medger utförande av tunnlar med högre kvalitet och även möjlighet till tunneltryckning på platser där traditionellt utförande ej skulle vara möjligt. Korsande av befintliga spårområden och trafikleder med tunnlar för trafik, vattendrag eller ledningar av olika slag är tillfällen där tunneltryckning ofta är den optimala lösningen.