Styrd AT-hammare

Ökar den totala produktiviteten avsevärt

Undermeny

Styrd AT-hammare är en vidareutveckling av styrd borrning och AT-borrning där man kombinerar AT-borrningen med en vattensmord Atlas Copco-hammare. Detta gör att borren kan arbete med en effektiv framdrift även under sväng/styrning, något som ökar den totala produktiviteten avsevärt.

Man kan borra 10-15 wwm per timme oavsett om det gäller rak borrning eller i sväng. Eftersom hammaren är vattensmord behövs inget oljesystem samtidigt som belastningen på miljön minskar.

styrd-at-hammare

Användningsområde

Alla former av ledningar och skyddsrör för VA, gas, FV och kablar m.m. Oftast förlägger vi Pe-rör med denna teknik men andra rör är möjligt, ex. stål.

Geotekniska förutsättningar

Homogent berg är det optimala och mest lämpliga. Mindre sprickzoner kan eventuellt passeras men försvårar arbetet och injektering kan krävas.

? Metodbeskrivning

Det yttre borröret styr borrhuvudet och riktningen medan den inre stången står för rotationen på borrhammaren. Luft och vatten trycks genom borrstången för att driva hammarens slag och rensa det borrade hålet. Hammaren är utrustad med en hydrocyklon som separerar de fasta partiklarna effektivt från vattnet. Pilothålet får en dimension på 6,5”. När borrhuvudet väl är framme i mottagningsgropen byts det mot en upprymmare.

Det finns ett par varianter att välja på för olika typer av arbete, ex. en ”holeopener” med hårdmetallbestyckade rullar av samma typ som på AT-borrningens rullborrkrona. Alternativt kan vi använda en lufthammare även vid upprymningen av hålet för att uppnå en högre hastighet och effektivitet. Vi har olika varianter att välja på så vi kan rymma upp ett borrhål både i riktning framåt och bakåt. Vid stora dimensioner görs detta stegvis.