Styrd borrning

Ett både kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ

Undermeny

Vi borrar allt mellan dimensionerna Ø 40 – Ø 1200 mm. Marknaden har idag fullt ut accepterat styrda borrningar som ett alternativ till konventionell schaktning och ser alltid på möjligheten att använda tekniken redan vid planering av olika projekt.

De senaste åren har kapaciteten ökat sam tidigt som priserna sjunkit, detta gör styrd borrning till ett kostnadseffektivt alternativ! Vi har ett flertal moderna riggar i 7, 13, 18, 32 och 45 tons drag klass. Kapaciteten är beroende på markförhållandena upp till ca 800 meter i dimensioner upp till 1200 mm.

Användningsområde

Skyddsrör i Pe-plast eller stål för olika ändamål såsom kablar, gas, FV, VA-installationer m.m. Det spelar ingen roll om arbetet skall utföras i centrala staden, ute på landsbygden, eller under vägar, jvg-spår, vattendrag, byggnader m.m. Landfäste vid sjöförläggning av kablar och rör. Borrningar för miljösanering av mark är också ett användningsområde som växer. Om geotekniken tillåter det, kan vi dra ex. självfallsledningar ≥ 10 ‰, samt fjärr värmerör och kablar direkt i marken utan skyddsrör.

Geotekniska förutsättningar

Sand, grus, lera, mossmarker m.m. Generellt kan sägas att vid mjukare markförutsättningar såsom lera eller mossmarker är styrd borrning i princip ekonomisk oslagbart! Vid mycket hårda friktionsmaterial samt stenbemängd mark där framdrift samt styrning med traditionell borrning ej är möjlig, rekommenderar vi att arbetet utförs med AT-Borrning.

? Metodbeskrivning

Man arbetar från markytan med en borrigg som ställs upp på lämplig startplats. En mindre startgrop grävs framför riggen samt en draggrop i andra änden där borrningen ska avslutas. Draggropens storlek och utseende beror på rördimension och materialval.

”Slurryn” = vatten, bentonit samt avverkat material, från borrhålet samlas här under pilotborrningen. Man börjar med att borra ett pilothål.

Längst fram i borrhuvudet sitter en radiosändare som visar djup, lutning, roll m.m. kontinuerligt. Styrmannen går över borren längs med borrlinjen med en mottagare, samt instruerar maskinisten hur han ska korrigera riktning och djup.