Sänkbrunnar

Den bästa lösningen vid utförande av kompletta VA-system

Undermeny

Rörtryckning i kombination med sänkbrunnar är i många fall den bästa lösningen vid utförande av kompletta VA-system eller kulvertledningar för andra ändamål.

Metoden med sänkbrunnar medger ekonomiskt utförande med små störningar vid markplanet i byggnadsskedet.

Våra större sänkbrunnar gjuter vi på plats, enligt glidformsprincip. Vi använder dem därefter som arbetsschakt för rör/tunnel tryckningen.

Efter avslutad tryckning inreds brunnen för sitt slutliga ändamål, antingen med vagga eller kanske som pumpstation eller dagvattenmagasin. Vid sänkning av brunnen gräver vi ur brunnen invändigt varpå brunnens sänkning kontrolleras med hjälp av bromswirar. När vi nått rätt djup, gjuts en botten i brunnen. Detta utförs vid djupare brunnar med hjälp av dykare under vatten.

Sänkbrunnar

Vid sänkning av brunnen gräver vi ur brunnen invändigt varpå brunnens sänkning kontrolleras med hjälp av bromswirar.

Vi är idag ensamma om att gjuta in så kallade tätskärmar i våra brunnar. Detta för att kunna skydda mot eventuellt grundvatten läckage vid dockning av tryckt ledning.

Djupen på brunnarna är i stort sett obegränsat. Vi kan visa åtskilliga referenser på brunnar med djup ex. mellan 10-17 meter. Vi har även utfört ett stort antal sänkbrunnar som rena arbetsschakt, ibland som
alternativ till spont.

Vi är idag ensamma om att gjuta in så kallade tätskärmar i våra brunnar. Detta för att kunna skydda mot eventuellt grundvattenläckage vid dockning av tryckt ledning.

I våra arbetsmetoder ingår alltid stort hänsynstagande till vår omgivning och miljö. Vi gör allt vad vi kan för att våra jobb skall inverka minimalt på omkring liggande ytor.