Pilotstyrd Rörtryckning

Undermeny

Vi kan erbjuda pilotstyrd rörtryckning i dimensionerna Ø300 – Ø500 mm där grundundersökningen visar på lera av torrskorpekaraktär, sand och även fin morän. Men även i vanlig styv lera.

Metoden klarar ledningslängder upp till 80-85 m. Systemet kan även användas under grundvattennivån. Som tryckgrop krävs en brunn eller spontgrop Ø 2000 mm.


Utförandet är till stor del detsamma som med nålen, men när pilotröret är framme vid mottagningsbrunnen så monteras en ”vinge” med hårdmetallsskär på pilotröret, därefter monteras mediaröret. ”Vingen” river loss materialet framför mediaröret och därefter ”transporteras” det till tryckbrunnen med hjälp av en augerskruv som är monterad inne i rörsträngen.