Nålen

Mångsidighet, precision och säkerhet

Undermeny

Nålen utvecklades av Bab Rörtryckning AB under 1990 och är idag ensam i sitt slag. Metoden bygger på pilotstyrd rörtryckning.

nalenBland de många fördelarna gentemot traditionell rörtryckning, vill vi framhålla Nålens mångsidighet och precision samt dess utomordentliga säkerhet och kvalitetsvinster. Miljövinsterna bjuder vi på! Lämpliga markförutsättningar är lera med en skuvhållfasthet mellan 2-25 kpa.

Mångsidighet är i detta fall att ha möjligheten att trycka eller dra samtliga dimensioner mellan Ø200 – Ø600 mm. Vi kan uppvisa mycket goda resultat med alla rörtyper, ex. arbeten utförda med PEH, PVC, HOBAS och givetvis Betongrör. Betongrör trycker vi i dim. Ø300, Ø400, Ø500, Ø600.

Precisionen och kvaliteten med Nålen är mycket hög. Vårt styrsystem bygger på optisk kontroll och tillåter oss att utlova millimeterprecision på sträckor upp till 100-120 meter.

Miljövinsterna är stora, och de bjuder vi på! Vi har vid flera tillfällen utfört arbeten där vi dragit eller trycktkortrör i plast. I många fall ända in till fastigheter, allt för att underlätta för schaktentreprenörer och boende. Vi kan även dra tillbaka svetsade rör för t.ex.Vatten eller tryckavlopp. Många arbetsplatser är idag känsliga områden, där kraven på låga ljudnivåer och mycket begränsade avgasutsläpp är stora.

Nålen uppfyller mycket väl dessa krav. Vi använder enbart el-hydrauliska kraftkällor till tryckutrustningen och har på så sätt minimerat utsläpp och ljudnivåer. I våra arbetsmetoder ingår alltid största möjliga hänsynstagande till omgivande miljö.

Utrustningen har åtskilliga kilometer tryckning bakom sig med utmärkrta resultat.

? Metodbeskrivning

Först trycks en pilot, ”Nålen”, för att efter att ha nått mottagningsbrunnen, demontera styrröret och därefter trycka mediaröret utanpå pilotröret. Lermassorna som röret ersätter, trycks in i röret för att sedan spolas ut efter genomförd tryckning.

Om man under tryckningen påträffar ett hinder, finns möjligheten att ”dra” tillbaka nålen till tryckbrunnen, och om möjligt välja en annan sträckning.