Rörtryckning

Marknadsledande i Norden Inom precisionsstyrd rörtryckning

Undermeny

BAB Rörtryckning AB har kunskapen, personalen, maskinerna och mångsidigheten att trycka alla typer av rör. Vi har ett 30 tal tryckutrustningar i varierande storlekar och utförande upp till Ø 2500mm.

Rörlig styrkona, closed shield och öppningsbar front är ett mycket bra alternativ när grundförutsättningarna
är lera med en skjuvhållfasthet av 2-25 Kpa. En sänkbrunn platsgjuts och sänks till rätt djup. Hålet i brunnsväggen tas upp och tryckrampen monteras. Styrröret sänks ner på rampen och trycks ut i leran med hjälp av hydraulkolvar. Samtidigt kontrolleras riktning, lutning och roll med hjälp av laser eller teodolit. Detta korrigeras med hjälp av den rörliga styrkonan samt vingar som kontrollerar rollen.

RörtryckningRörlig styrkona, open shield kan även utföras i andra jordarter såsom torr skorpe – lera, silt & sand med inslag grus.
Vid nämnda förhållanden används en annan typ av styrrör som kan bestyckas med hydrauliskt gräv eller fräsaggregat i fronten. Vi kan erbjuda dessa utrustningar i dim. Ø 1000-2500 mm.

Fast öppen front, open shield. Dimensioner upp till Ø 600 mm trycks endast kortare sträckor, 0-25 meter.

 

 

? Metodbeskrivning

Vi har utrustningar för följande rördimensioner

  • Ø 800
  • Ø 1000
  • Ø 1200
  • Ø 1400
  • Ø 1600
  • Ø 1800
  • Ø 2000
  • Ø 2200
  • Ø 2500

Vi utför rörtryckningar i varierande längder upp till 150-250 meter, vid gynnsamma markförhållanden även längre sträckor.