Rammning

Används för rörläggning under vägar och kanaler

Undermeny

Det är en metod som i många fall erbjuder förhållandevis billiga lösningar på rördrivningsproblem. Metoden saknar möjlighet till styrning och riktningen på röret går inte att påverka sedan rördrivningen väl påbörjats.

Riktningshållningen underlättas dock om första rördelen är lång. Med längre rördelar minskar också antalet svetsfogar, vilket håller nere priset. Det är också viktigt att underlaget i start gropen är fast och ligger på rätt nivå och har samma lutning som röret ska rammas i.

Användningsområde

De ledningar som utförs med denna metod används till övervägande del som skyddsrör för andra ledningar och kablar i korsningar med spår och vägar. Vanligen använder vi obehandlade handelstuber med standarddimensioner. Godstjockleken väljs med hänsyn till med hänsyn till jord, sträcka och trafiklast. Ledningar med längder upp till 60 meter och med diametrar upp emot 1500 mm är möjliga att utföra. Avgörande är bland annat jordens karaktär.

Geotekniska förutsättningar

Metoden är an vändbar i sand, grus och lera. Vanligen utgör enstaka stenar i jorden inte något hinder, förutsatt att de har en sådan storlek att de med lätthet kan passera in i rörmynningen. Dock kan sådana stenar påverka riktningen, och om de förekommer samlat, stoppa framdriften.

Stenar som är så stora att de inte går in i rörmynningen, utgör hinder som måste röjas.

? Metodbeskrivning

Ett stålrör slås fram av en rammare som drivs av tryckluft. Röret är öppet i fronten och en slagring med munstycken kan vid behov användas som förstärkning samt ge möjlighet att smörja rörsträngen med bentonit.

Röret läggs upp på en balk som ska vila på fast underlag, i samma lutning som röret ska förläggas i. Ramningsmaskinen fastgörs sedan vid stålrörets bakända. Sedan första rördelen slagits in, lossas maskinen. Därefter läggs rördel nummer två ner och svetsas till den framförvarande.

Maskinen monteras och ramningen återupptas. Röret fylls under framdrivningen successivt med den jord som tränger in i fronten. Väl framme på mottagningssidan, rengöres röret med vatten eller luft.