Plaströrssvetsning

Plaströrssvetsning

Undermeny

Vi utför stumsvetsning upp till 1000 mm samt muffsvetsning upp till dimension 630 mm ute i fält. Alla Pe-rör vi levererar och rördelar, tillverkas självklart av rör klassade och kvalitetsprovade enligt Nordic Poly Mark.

Viss rördelstillverkning utförs, men på verkstaden. Våra svetsare är licensierade enligt gällande krav för Va och gasledningsarbeten.

Vi utför följande tekniker inom segmentet plastsvetsning:

  • Stumsvetsning
  • Elmuffsvetsning
  • Extrudersvetsning
  • Vinkelsvetsning ≤ 315 mm

? Metodbeskrivning

Val av svetsplatsen i samråd med beställaren. Denna bör ha ett centralt läge för att underlätta transport och hantering av svetsade rörlängder. Rören ska lagras på rent och jämnt underlag.

Stumsvetsning är ett förfarande där rörets ändytor sammanfogas genom att ytorna smälts och därefter pressas samman under tryck. Det är viktigt att se till att rören är väl uppriktade och att det rör som ligger i den rörliga delen av svetsmaskinen kan förflyttas lätt för att minimera släptrycket.

Vid risk för högt släptryck, mäts detta upp före dess att svetsningen påbörjas. Rören rengörs både ut- och invändigt. Därefter hyvlas rören med en planhyvel som sätts emellan rören som därefter pressas ihop med lågt tryck. Rörändarna värms upp under tryck med en värmeplatta som sätts mellan rörändarna. När en vulst bildats runt röret, sänks trycket ner till noll och uppvärmningstiden startar. Denna är beroende på godstjockleken, tiden kan även behöva korrigeras beroende på vädret vid svetstillfället. Efter denna tid avlägsnas värmeplattan snabbt och rörändarna pressas samman med ett förbestämt tryck under en bestämd tid, avkylningstiden. Efter avslutad kyltid, kontrolleras svetsfogen visuellt, rören lossas, lyftes upp ur svetsen och dras fram så att nästa svetsfog kan riggas och påbörjas.

Svetsprotokoll förs givetvis och kan vid önskemål överlämnas. Om invändiga vulster i rör bedöms vara för stora, har vi även utrustning till att ta bort dessa.