Microtunneling

Lämpar sig för borrning i grus, sten och alla typer av berg

Undermeny

Microtunneling är en fullt styrbar teknik som utförs med en AVN- eller EPB-maskin. Denna kan bestyckas med olika fronter beroende på markförutsättningarna. Lämpliga dimensioner Ø500-4200 mm. Standardlängder upp till 600 meter, men längre borrningar kan utföras med hjälp av ex. mellantrycksstationer.

Användningsområde

Mediarör/Skyddsrör i betong för olika ändamål, oftast VA-installationer m.m. Rören dimensioneras med hänsyn till jord, förläggningsdjup, sträcka och trafiklast.

Geotekniska förutsättningar

Microtunneling finns i olika utföranden och kan forcera berg, block, sten, fast lagrad jord, liksom sand och silt. Viss försiktighet måste dock iakttagas vid framdrivning genom skiftande material, sprickberg m.m.

Exempel på några maskintyper är:

  • AVN-maskinen (Automatic tunnelling machine) är en ”fullfacemaskin”. Denna maskintyp lämpar sig för borrning i grus, sten samt alla typer av berg.
  • AVND är en vidareutveckling och kan användas vid besvärliga geotekniska områden. Denna maskin arbetar med en trycksatt ”luftkudde” framför sig.
  • EPB-maskinen (Earth, pressure, balance) används framförallt i något mjukare material såsom finare sand, siltig lera och silt. Fungerar också utmärkt under grundvattennivån.
    Augerborrning (borrning med skruv) är också en form av microtunneling. Maskinen lämpar sig för borrning i sand, grus och styvare lera utan inslag av sten.

microtunneling

? Metodbeskrivning

Det hydrauliskt drivna fräshjulet i fronten roterar och river/borrar loss material motsvarande hela dess area.
Under borrningen kan fräshjulet roteras åt båda hållen, vilket motverkar att borrfronten börjar ”rolla”. Det sönderrivna materialet tas in i maskinen genom den öppna fronten och passerar en ”konkross” (denna går att likna vid en kaffekvarn). Här sönderdelas grus och stenmaterialet för att blandas upp med slurryblandningen (vatten-Bentonit).

Samtidigt som fronten arbetar med att riva/borra loss material, pressar en tryckstation från startpunkten på hela rörsträngen, och maskinen tar sig framåt. Riktning, djup och roll kontrolleras kontinuerligt med hjälp av laserinstrument och inklinometer. Man har möjlighet att korrigera riktningen med hjälp av att fronten vrids åt olika riktning med hjälp av tre hydraulkolvar.

Den materialblandade slurryn pumpas ut från maskinen till en recykleranläggning med sedimenteringstankar, där den sönderrivna fraktionen sorteras bort och den rena bentonit blandade slurryn återigen pumpas in till AVN-maskinen. Vid långa borrningar, beroende på grundförutsättningarna kan man använda mellantryckstationer för att begränsa belastningen på rören.