Jordraket

Lämpar sig för arbete i material som grus, sand och styv lera

Undermeny

Jordraketen är en väldigt enkel och ej styrbar teknik för mindre schaktfria arbeten. En luftdriven ”slaghammare” som utan mothåll arbetar sig in i marken. Maxlängden ligger på 15-20 meter. Är ofta ett ekonomiskt bra alternativ om ett alternativt två 110 mm rör ska tryckas från samma grop.

Användningsområde

Används för att dra in skyddsrör i Pe, Pvc och stål för kablar, gas och enklare, mindre VA installationer under gator, järnvägsspår och övriga markområden såsom trädgårdar och planteringar.

Geotekniska förutsättningar

Lämplig för arbeten i grus, sand och styv lera. Mindre sten och stenpartier kan oftast forceras eftersom raketen har ett rörligt slaghuvud, som arbetar sig genom stenen som en slag mejsel med god riktningsstabilitet mot målet. Begränsning arna ligger i att den är känslig för block och sten som ligger inbäddade i lösare material, varvid kursförändring kan uppstå. Den kan ej heller arbeta under grundvattennivå eller i lös lera.

jordraket

 

? Metodbeskrivning

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs. Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning. Luftslangen till drivningen kopplas, och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordraketen.Tryckningen startar, och jordraketen slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i mottagningsgropen lyftes jordraketen upp, kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.