Hammarborrning

Klarar både berg, block, sten och fast lagrad jord

Undermeny

Metoden används för borrning av stålrör i fast lagrade material såsom sten, block och berg. Borrning i homogent berg kan vid vissa tillfällen utföras utan skyddsrör. Vi utför hammarborrningar i alla dimensioner upp till 1220mm med längder upp till ca: 100 meter. Möjlig borrlängd beror på flera faktorer som ex. precisionskrav, dimension och geologi.

Man bör dock räkna med att avvikelser på 1-2% kan uppstå eftersom det ej är någon styrbar teknik. Vid borrning i homogent berg kan tekniken kombineras med pilothålsborrning för att uppnå högre precision. Förläggningsdjupet måste anpassas efter geologi, rördimension och överbyggnad. En tumregel är minst 5 x dim på skyddsröret

Användningsområde

Skyddsrör i stål för olika ändamål såsom kablar, gas, Fjärrvärme, VA-installationer m.m. Rören dimensioneras med hänsyn till jord, sträcka och trafiklast.

Geotekniska förutsättningar

Hammarborrning klarar berg, block, sten och fast lagrad jord. Viss försiktighet måste dock iakttagas vid framdrivning genom löst lagrad lera och silt, eftersom borr kronan på grund av sin tyngd har en tendens att sjunka i sådant material och därmed komma helt ur linjen.

 

? Metodbeskrivning

En startgrop schaktas, storlek beroende på rördimension. De mindre dimensionerna klarar sig med en grop 3 x 6 m och de större kräver 19 x 5 m – 1 m under vg. Botten skall vara fast för att kunna bära riggen som står på 4 eller 6 ben.

Borrning från mindre gropar kan utföras mot pristillägg. En etableringsyta längs minst ena långsidan på gropen krävs för lyftutrustninhg till all materialhantering. Riggen placeras i gropen, justeras in i rätt riktning, förankras. I första rördelen finns borrkronan/borrhammaren invändigt i röret. Luft tillsätts genom borrstängerna för att driva borrhammarens slag som arbetar sig framåt, borr stängerna roterar även kronan, samtidigt som stålrören dras med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. Sedan foderrörets första del är nästan helt införd i jorden/berget, lossas rotationsanordningen.

Borrstången och foderröret förlängs med ytterligare 3-6 alt. 12 meter stålrör. Borrningen återupptas och förfaringssättet upprepas. Det söndermalda berget spolas med luft och/ eller vatten bakåt ut ur foderröret, på större dimensioner skruvas det ut med augerskruvar. Borrkronan lossas när den nått mottagningspunkten som bör vara ca: 3 x 2 meter – 50 cm under vg. och borrstången/hammaren dras tillbaka ut ur foderröret.