Augerborrning

Undermeny

Metoden används för borrning av skyddsrör i finare material såsom lera och sand. Vi utför augerborrningar från 323 mm-1200 mm med längder upp till ungefär 50 meter. Borrlängden beror på dimension på rör, precisionskrav samt geologi. Metoden är inte styrbar, men avvikelser ner mot 1 % går att uppnå vid gynnsamma förhållanden.

Metoden innebär att en spiralformad skruvborr roteras och pressas in i marken inuti ett skyddsrör. Samtidigt som borrhuvudet rör sig framåt, skruvas det material som borrats loss bakåt i röret.

Användningsområde

Skyddsrör för olika ändamål såsom kablar, gas, fjärrvärme, VA osv. Rören dimensioneras med hänsyn till geologi, sträcka och trafiklast. Går även att köra mediarör direkt vid t.ex trummor under vägar och liknande.

Geotekniska förutsättningar

Augerborrning går bäst i en ganska styv lera. Då är det lättast att hålla precisionen. Man tar sig dock fram i alla finare material. Sten, block och berg är inget för den här metoden. Enstaka sten kan fungera på de större dimensionerna, då dess kan smita mellan skruvbladen.

? Metodbeskrivning

En startgrop schaktas upp, storlek beroende på rördimension. Generellt kan man säga att kör man med 6 metersrör bör gropen vara 10.5 meter lång * 5 meter bred * 0,75-0,85 meter från c/c rör till färdig botten. Botten ska vara av fast material, makadam eller gjuten betong, och i samma lutning som borrlinjen.

Riggen består av balkar som man lägger på plåtar eller på gjuten betong nere i gropen. Det är därför viktigt att botten är på rätt höjd, då man inte har stora möjligheter att ändra höjden på maskinen. Man bör kunna komma till åtminstone ena långsidan för att kunna lyfta ner riggen, augerskruvarna och rören. Det kan vara en bra idé att kunna larva ner i gropen på vänstra sidan om riggen, sett i borriktningen. Detta för att kunna gräva bort det utskruvade borrkaxet.

Vid etablering sätter man ner riggen på botten i gropen och ordnar med mothållet i bakkant på gropen. Detta gör att man kan trycka in röret med hjälp av riggen. Mothållet behöver därför kunna stå emot ganska stora krafter. När man lagt i röret med augerskruvarna och riktat in maskinen kan man sedan sätta igång och borra.

Man pressar in röret samtidigt som man skruvar ut materialet. Efter att man kört in 6 meter rör, kopplar man loss skruven från maskinen, lyfter ner en ny 6 meterslängd, och svetsar på den på det tidigare röret. Därefter fortsätter man tills man är framme. Borrkaxet grävs bort efter hand med grävmaskin.