Miljöpolicy

Naturliga genvägar

Undermeny

BAB Rörtryckning AB:s miljöpolicy är att enkelt och rationellt minimera all form av miljöstörning.

En av de största fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande är att ni på ett naturligt sätt minimerar miljöpåverkan, bl.a. genom färre transporter per varje utförd ledningsmeter samt att projekten kan utföras utan att ovanliggande mark påverkas.

Med schaktfria metoder kan man även dra fram ledningar under naturskyddade områden, vattendrag och nyckelbiotoper utan att miljön påverkas.

natur

Vår miljöpolicy innebär att vi ska verka för att livsmiljön sätts i centrum. Som ett led i denna strävan skall företagets anställda såväl som underleverantörer eftersträva att använda material och arbetsmetoder som ger miljöfördelar för vår natur och därmed oss själva.

Alla medarbetare skall verka som goda miljöambassadörer och ta tillvara möjligheten att förebygga förorening. Företaget uppfyller kraven i lagar och föreskrifter och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och samarbetspartners.

BAB Rörtryckning AB utvecklar verksamheten och miljöarbetet genom ständiga förbättringar. En miljömetod som BAB Rörtryckning AB valt, är att om möjligt ersätta förbränningsmotorn med eldrift.