Kvalitetspolicy

Undermeny

BAB Rörtryckning AB använder en kvalitetsplan som är upprättad i BAB:s kvalitetsanda och är i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001.

Utförandet skall ske på, ur kvalitetssynpunkt, bästa sätt som överensstämmer med av beställaren begärd produkt. Genom erfarenhetsåterföring och i förekommande fall nya förutsättningar, skall den förbättras och revideras.

projekt_e4_Stockholm3