Varför schaktfritt?

Fördelar med schaktfritt

Undermeny

Fördelarna med schaktfritt byggande är väldigt många, och beror givetvis på vilken typ av projekt man arbetar med. Men för att nämna några där vinsterna är uppenbara….

 • Minimal åverkan på natur & miljö.
 • Snabbt och kostnadseffektivt.
 • Möjlighet att passera område med fornhistorisk betydelse.
 • Möjlighet att enkelt passera våtmarker och svårframkomliga platser.
 • Inga olägenheter för boende och verksamheter.
 • Grundvattnet påverkas ej.
 • Samförläggning av El, Tele, Bredband.
 • Vi borrar på önskvärt djup, 1-20m.
 • Inga onödiga trafikavstängningar.
 • Låga kostnader för återställning.
 • Långa sträckor, upp till 600m / 2dag.
 • Ingen spontning.
 • Inga kostnader för ledningsbädd.
 • Hög kvalitet –rören trycks in i orörda massor, och ligger därför kvar.
 • Inga sättningar och efterlagningar av asfalt.
 • Kan i och med ovanstående innebära stora ekonomiska vinster.

liten_storning3

En av de stora fördelarna med schaktfritt är de minimala störningarna i infrastrukturen.