Referensprojekt

Vi är med där det händer!

Nytt projekt: Eriksberg, Karlstad

t | VA

@ E

Området Eriksberg i Karlstad kommer de närmaste åren genomgå stora förändringar med flera omfattande byggprojekt planerade.

Överföringsledning Norrköping

t | VA

@ B

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfria ledningsdragningar samt nybyggnad av pumpstationer för Norrköpings kommun.

VA-omläggning i Växjö

t | VA

@ V

Nytt uppdrag av Skanska att genomföra hammarborrning vid VA-omläggning i Växjö.

NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen som kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska – idag är den enda förbindelsen en kabel mellan Estland och Finland.

El- och VA-jobb i Jordbro

På ramavtal för Haninge Kommun har vi fått i uppdrag att utföra underborrning av tomrör under Dalarölänken för kommande utbyggnationer. Uppdraget bestod i att borra 7 stycken parallella rör från samma grop. Tack vare att projektet hade samordnats i kommunen kunde både VA och el göras samtidigt.

Sydvästlänken

t | Elnät

@ B

SydVästlänken är Sveriges absolut största investeringsprojekt för det svenska stamnätet. Vi har fått i uppdrag att utföra all schaktfri förläggning för den nya förbindelsen.