Referensprojekt

Vi är med där det händer!

Augerborrning i Lomma

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Skanska att genomföra 4 stycken augerborrningar under järnvägen vid Vinstorpsvägen i Lomma.

Bergborrning i Mölnlycke

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av VMA som är huvudentreprenör åt Härryda kommun , att genomföra 3 stycken parallella bergborrningar. Borrningarna skulle genomföras vid Stenhuggeriet i Mölnlycke.

Värnamo – pumpstation

t | VA

@ v

BAB Rörtryckning fick det stora nöjet att vara med att bygga norra Europas största pumpstation.

Ulvstorp, Jönköping

t | VA

@ U

Målet med projektet var att förlägga nytt kommunalt VA inom bl.a. Ulvstorps fritidshusområde.