Referensprojekt

Vi är med där det händer!

Augerborrning i Halmstad

t

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Laholmsbuktens VA att genomföra 2 st augerborrningar under viktiga högspänningskablar. Dessa fick inte schaktas förbi, och borrningen fick göras flera meter under dessa befintliga kablar för att inte riskera deras funktion. 

BAB skulle därför korsa kablarna 2 gånger, med dagvatten och vatten. Framförallt dagvattnet var väldigt noga att […]

BAB Rörtryckning gör en styrd AT-borrning på Hallandsåsen!

Vi fick i uppdrag av Södra Hallands Kraft att hjälpa till med en del schaktfria metoder till deras nyförläggning av en högspänningskabel uppe på Hallandsåsen. Sträckan var totalt drygt 6000 meter. Högspänningskabeln skulle ner i marken för att vädersäkra den, då den tidigare kabeln hängt i stolpe. Kabeln går genom skogen uppe på åsen, vilket […]

Styrd AT-borrning i Aneby

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av Enthavs Entreprenad att genomföra ett flertal AT-borrningar i och runt Aneby. Arbetet var beställt av Aneby kommun och var första etappen för överföringsledningar till vatten och avlopp mellan Aneby och Ralingsås.