Projektarkivet

Arkiv för VA

NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen som kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska – idag är den enda förbindelsen en kabel mellan Estland och Finland.

El- och VA-jobb i Jordbro

På ramavtal för Haninge Kommun har vi fått i uppdrag att utföra underborrning av tomrör under Dalarölänken för kommande utbyggnationer. Uppdraget bestod i att borra 7 stycken parallella rör från samma grop. Tack vare att projektet hade samordnats i kommunen kunde både VA och el göras samtidigt.

Norra Stationsgatan

t | VA

@ N

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av Stockholm. Vi har fått förtroendet att se över möjligheten till schaktfri rörläggning som ett alternativ till traditionell spontad rörläggning.

Mark- och VA-arbeten Norrtälje

t | VA

@ L

Sveab har påbörjat den första etappen av en ny huvudvattenledning till Norrtälje. Här lägger man ner dricks- och spillvattenledningar på sträckan från Kyrksjön vid Frötuna kyrka till Bergshamra.

Nytt dubbelspår förbi Uppsala

t | VA

@ V

Nu pågår utbyggnad till dubbelspår genom Gamla Uppsala samt omläggning av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen. Vi har fått i uppdrag av Veidekke att utföra schaktfria arbeten så som rörtryckning (2 st. 70 m långa tryckningar, dimension 1 200 mm, samt 1 st 35 m lång tryckning, dimension 500 mm) under det nya dubbelspåret. I […]

Nya vattenledningar till Malmölandet

t | VA

@ H

En ledningsdragning drygt en kilometer under en sjöbotten. Komplicerat, men knappast unikt. Det som gör ledningsjobbet i Norrköping unikt är att ett gyro är placerad på borrkronan. Man slipper på så vis följa borrkronan med en sökare ovan mark som man traditionellt sett gjort.

Råvattentunnel till Alelyckan

t | VA

@ G

Entreprenaden avsåg nybyggnad av ny intagstunnel för råvatten mellan silbyggnaden vid Lärjeholm, Göta Älv och Alelyckans hävertstation vid Gamlestadsvägen. Tunneln passerar under tre mycket starkt trafikerade stråk, Europaväg E45, järnvägen mot Oslo och Gamlestadsvägen. Tunnelns syfte är att transportera råvatten för beredning av dricksvatten från Göta Älv till Alelyckans vattenverk. Rördrivningen utfördes med en microtunnelmaskin. […]

Längsta microtunneling-projektet i Sverige

t | VA

@ S

När den nya sträckningen av E4:an ska byggas i Sundsvall måste VA-ledningarna i bostadsområdet Skönsberg dras om och sänkas med sex meter. Något som föranleder det längsta micro-tunnelingprojeket i Sverige och det första i Sundsvall. Totalt är det en sträcka på 900 meter, sammanlagt 1800 meter ledning, som måste sänkas på grund av det nya […]