Projektarkivet

Arkiv för VA

Bergborrning i Mölnlycke

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av VMA som är huvudentreprenör åt Härryda kommun , att genomföra 3 stycken parallella bergborrningar. Borrningarna skulle genomföras vid Stenhuggeriet i Mölnlycke.

Värnamo – pumpstation

t | VA

@ v

BAB Rörtryckning fick det stora nöjet att vara med att bygga norra Europas största pumpstation.

Ulvstorp, Jönköping

t | VA

@ U

Målet med projektet var att förlägga nytt kommunalt VA inom bl.a. Ulvstorps fritidshusområde.

Nytt projekt: Eriksberg, Karlstad

t | VA

@ E

Området Eriksberg i Karlstad kommer de närmaste åren genomgå stora förändringar med flera omfattande byggprojekt planerade.

Överföringsledning Norrköping

t | VA

@ B

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfria ledningsdragningar samt nybyggnad av pumpstationer för Norrköpings kommun.

VA-omläggning i Växjö

t | VA

@ V

Nytt uppdrag av Skanska att genomföra hammarborrning vid VA-omläggning i Växjö.