Projektarkivet

Arkiv för Styrd borrning

BAB Rörtryckning gör en styrd AT-borrning på Hallandsåsen!

Vi fick i uppdrag av Södra Hallands Kraft att hjälpa till med en del schaktfria metoder till deras nyförläggning av en högspänningskabel uppe på Hallandsåsen. Sträckan var totalt drygt 6000 meter. Högspänningskabeln skulle ner i marken för att vädersäkra den, då den tidigare kabeln hängt i stolpe. Kabeln går genom skogen uppe på åsen, vilket […]

Augerborrning i Lomma

BAB Rörtryckning AB fick i uppdrag av Skanska att genomföra 4 stycken augerborrningar under järnvägen vid Vinstorpsvägen i Lomma.

Bergborrning i Mölnlycke

BAB Rörtryckning fick i uppdrag av VMA som är huvudentreprenör åt Härryda kommun , att genomföra 3 stycken parallella bergborrningar. Borrningarna skulle genomföras vid Stenhuggeriet i Mölnlycke.

NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen som kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska – idag är den enda förbindelsen en kabel mellan Estland och Finland.