Projektarkivet

Arkiv för Fjärrkyla

Fjärrkyla under Nissan

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfri styrd borrning för utbyggnad av fjärrkylanätet i Halmstad HEM såg ett behov av att få ytterligare en koppling under Nissan för att säkerställa nätets driftsäkerhet med tillhörande nya ledningar under befintliga gator i närområdet. Styrd borrning valdes bl.a. för att minimera störningar i trafiksituationen. För att kunna […]