Projektarkivet

Arkiv för Elnät

El- och VA-jobb i Jordbro

På ramavtal för Haninge Kommun har vi fått i uppdrag att utföra underborrning av tomrör under Dalarölänken för kommande utbyggnationer. Uppdraget bestod i att borra 7 stycken parallella rör från samma grop. Tack vare att projektet hade samordnats i kommunen kunde både VA och el göras samtidigt.

Sydvästlänken

t | Elnät

@ B

SydVästlänken är Sveriges absolut största investeringsprojekt för det svenska stamnätet. Vi har fått i uppdrag att utföra all schaktfri förläggning för den nya förbindelsen.