Om BAB

45 års erfarenhet av rördrivning och schaktfria anläggningsarbeten

Undermeny

BAB Rörtryckning AB arbetar med schaktfri anläggning. Vi utför allt ifrån mindre arbeten till fullt kompletta entreprenader. Vi erbjuder våra kunder ett stort kunnande, lång erfarenhet och mycket kompetent personal inom våra olika grenar. Det finns alltid en schaktfri lösning på problemet!

norra-stationsgatan BAB Rörtryckning AB är idag Sveriges mest kompletta, och ledande företag inom schaktfri förläggning av rör och ledningar i alla former och till alla användningsområden. Vi utför allt ifrån mindre arbeten till fullt kompletta entreprenader. Vi erbjuder våra kunder ett stort kunnande, lång erfarenhet och mycket kompetent personal inom våra olika grenar. 2014 firar vi 40 år under marken med rördrivning i olika former. Vi har vid flera tillfällen tagit vid där andra misslyckats, och hjälpt våra kunder med att leverera en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv schaktfri metod.

Göteborg – Stockholm – Malmö

Det finns alltid en schaktfri lösning på problemet! Huvudkontor och verkstad finns i Göteborg men vi har lokalkontor i Stockholm och Skåne. Verksamhetsområdet är hela Norden och vi tar kompletta entreprenader inom våra grenar. BAB erbjuder helhetslösningar med allt från projektering till färdig anslutning. I företagsgruppen ingår även:

  • BAB Construction AB åtar sig specialarbeten till sjöss, vi har båtar, pråmar, maskiner och kunskapen för att hjälpa er med muddring, spontslagning, pålning och förberedande arbeten för kajanläggningar.
  • Betong & Prefab i Landvetter AB åtar sig tillverkning av prefabricerade betongprodukter till Va sidan, anläggnings arbeten och husindustrin. Tillverkningen består av brunnar, tunnelelement, pumpstationer, dagvattenmagasin och även rör för krävande tunnelarbeten. Vi är även en komplett leverantör av betongelement till husbyggnation.

Sahlgrenska-043

Utveckling

Allt vårt kunnande och erfarenheter ifrån tidigare projekt används när vi vidareutvecklar våra metoder och utrustningar samt konstruerar nya maskiner. Merparten tillverkas och monteras till fullt fungerande enheter i vår egen verkstad. Arbetet med att finslipa våra befintliga tekniker och ta fram nya utrustningar pågår kontinuerligt! Vår verkstadspersonal har många års erfarenhet av våra konstruktioner och deltar även i utvecklingen.

Projektering

Behöver ni en pålitlig partner, som kan rekommendera rätt metod till rätt arbete, kontakta då oss så hjälper vi er med allt inom schaktfritt byggande.

Kvalitetspolicy

BAB Rörtryckning AB använder en kvalitetsplan som är upprättad i BAB:s kvalitetsanda och är i överensstämmelse med SS-EN ISO 9001. Utförandet skall ske på, ur kvalitetssynpunkt, bästa sätt som överensstämmer med av beställaren begärd produkt. Genom erfarenhetsåterföring och i förekommande fall nya förutsättningar, skall den förbättras och revideras.

Miljöpolicy

BAB Rörtryckning AB:s miljöpolicy är att enkelt och rationellt, helt i linje med våra ekonomiska mål, minimera all form av miljöförstöring!