Projektarkivet

Arkiv för april, 2018

BAB Rörtryckning gör en styrd AT-borrning på Hallandsåsen!

Vi fick i uppdrag av Södra Hallands Kraft att hjälpa till med en del schaktfria metoder till deras nyförläggning av en högspänningskabel uppe på Hallandsåsen. Sträckan var totalt drygt 6000 meter. Högspänningskabeln skulle ner i marken för att vädersäkra den, då den tidigare kabeln hängt i stolpe. Kabeln går genom skogen uppe på åsen, vilket […]