Projektarkivet

Arkiv för juni, 2014

Nytt projekt: Eriksberg, Karlstad

t | VA

@ E

Området Eriksberg i Karlstad kommer de närmaste åren genomgå stora förändringar med flera omfattande byggprojekt planerade.

Överföringsledning Norrköping

t | VA

@ B

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfria ledningsdragningar samt nybyggnad av pumpstationer för Norrköpings kommun.