Projektarkivet

Arkiv för maj, 2014

VA-omläggning i Växjö

t | VA

@ V

Nytt uppdrag av Skanska att genomföra hammarborrning vid VA-omläggning i Växjö.

NordBalt

NordBalt är en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Litauen som kommer att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska – idag är den enda förbindelsen en kabel mellan Estland och Finland.