Projektarkivet

Arkiv för februari, 2013

Nya vattenledningar till Malmölandet

t | VA

@ H

En ledningsdragning drygt en kilometer under en sjöbotten. Komplicerat, men knappast unikt. Det som gör ledningsjobbet i Norrköping unikt är att ett gyro är placerad på borrkronan. Man slipper på så vis följa borrkronan med en sökare ovan mark som man traditionellt sett gjort.