Projektarkivet

Arkiv för oktober, 2012

Råvattentunnel till Alelyckan

t | VA

@ G

Entreprenaden avsåg nybyggnad av ny intagstunnel för råvatten mellan silbyggnaden vid Lärjeholm, Göta Älv och Alelyckans hävertstation vid Gamlestadsvägen. Tunneln passerar under tre mycket starkt trafikerade stråk, Europaväg E45, järnvägen mot Oslo och Gamlestadsvägen. Tunnelns syfte är att transportera råvatten för beredning av dricksvatten från Göta Älv till Alelyckans vattenverk. Rördrivningen utfördes med en microtunnelmaskin. […]