Projektarkivet

Arkiv för juni, 2011

Längsta microtunneling-projektet i Sverige

t | VA

@ S

När den nya sträckningen av E4:an ska byggas i Sundsvall måste VA-ledningarna i bostadsområdet Skönsberg dras om och sänkas med sex meter. Något som föranleder det längsta micro-tunnelingprojeket i Sverige och det första i Sundsvall. Totalt är det en sträcka på 900 meter, sammanlagt 1800 meter ledning, som måste sänkas på grund av det nya […]