• Fördelarna med schaktfritt byggande är många

  Metoden är inte bara snabb och kostnadseffektiv, den innebär också minimal påverkan på natur & miljö. Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig.

Våra tjänster

Det här kan vi göra för dig

 • Styrd borrning

  Ett både kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till konventionell schaktning. Vi ser alltid över möjligheten att använda tekniken redan vid planering av olika projekt.

 • Rörtryckning

  BAB Rörtryckning AB har kunskapen, personalen, maskinerna och mångsidigheten att trycka alla typer av rör. Vi har ett 30 tal tryckutrustningar i varierande storlekar och utförande upp till Ø 2500 mm.

 • Sänkbrunnar

  Rörtryckning i kombination med sänkbrunnar är i många fall den bästa lösningen vid utförande av kompletta VA-system eller kulvertledningar för andra ändamål.

Varför schaktfritt?

Ett grönare sätt

En av de största fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande är att metoden på ett naturligt sätt minimerar miljöpåverkan, bl.a. genom färre transporter per varje utförd ledningsmeter samt att projekten kan utföras utan att ovanliggande mark påverkas.

Med schaktfria metoder kan man även dra fram ledningar under naturskyddade områden, vattendrag och nyckelbiotoper utan att miljön påverkas.